Links

Interessante links om eens te bezoeken:

www.hsdv.nl
Van de Heldense schaak- en damvereniging

www.pndb.nl

De site van de provinciale Noord-Brabantse dambond voor nieuws, wetenswaardigheden, uitslagen, standen etc. op provinciaal niveau.

www.kndb.nl
De site van de Koninklijke Nederlandse dambond voor nieuws, wetenswaardigheden, uitslagen, standen etc. op landelijk niveau.